Elismerő szavak

„Ezen emlékhely felavatásával az 1956-os magyar népfelkelés 50. évfordulójára emlékezünk, és tiszteletünket fejezzük ki azok előtt, akik a kommunizmus ellenében az igazságért, békéért és szabadságért harcoltak. A Kínai Köztársaság (Tajvan) büszke arra, hogy egy olyan művet támogat, amely az elesett hősökre emlékezik, és egyben a béke és a demokrácia szimbóluma kíván lenni az egész világ számára.

Chen Shui-bian levele

A szabadsághoz és egyenlőséghez minden embernek születésétől fogva elidegeníthetetlen joga van. Döbbenetes a tény, hogy e két elemi jussért a világon mégis több mint 100 millió embernek kellett meghalnia. Magyarországhoz hasonlóan a tajvani demokratizálódásnak is mérhetetlen pusztítás és sok szenvedés volt a záloga. Mindamellett épp e gyászos múlt ösztönzi Tajvan 23 millió lakosát arra, hogy szilárdan higgyen a polgári szabadságban, támogassa az emberi jogokat és a tisztességes, nyílt politizálás szószólója legyen.

Tajvan kormányának és népének nevében őszinte tisztelettel üdvözlöm azt a felvilágosító munkát, melyet a Gloria Victis Alapítvány és Csömör civil szervezetei a kommunizmus 100 milliónyi áldozatának ügyében végeznek. Ez az emlékmű múltunk hiteles tanújaként jövőnk éber őre lesz.

Minden jót kíván
Chen Shui-bian,
a Kínai Köztársaság (Tajvan) elnöke”

„Osztrákként nagyon is tisztában vagyok az 1956-os hősi népfelkelés történelmi jelentőségével. Közös Európánknak csak akkor van perspektívája, ha ismerjük múltunk sötét epizódjait is, és nagy jelentőséget tulajdonítunk a jogoknak, illetve a szabadságnak. Meggyőződésem, hogy kezdeményezésük sikeres lesz, és az emlékhely történelmünk tanújaként a jövőre nézve is figyelmeztető támpontul szolgál majd. A Gloria Victis Alapítványnak szívélyes üdvözlettel kívánom a legjobbakat.”

Benita Ferrero-Waldner,
az Európai Unió külügyi biztosa

„Nagyra tartom a Csömör nagyközség polgári szervezeteinek kiáltványában megfogalmazott célkitűzést, mely a XX. század mindkét totalitárius diktatúrájának figyelembe vételével igyekszik a múltat elemezni.”

Roland Koch,
Hessen tartomány (Németország) miniszterelnöke

Bruno Gilles levele

„Gratulálok önöknek. Emlékművük az egész világ számára példaértékű. A kommunizmusnak felelnie kell tetteiért a történelem ítélőszéke előtt.”

Bruno Gilles,
a francia Parlament, az Assemblée Nationale képviselője,
az Union pour un Mouvement Populaire tagja

„Szükséges az emlékezés, hiszen figyelmeztet arra, hogy ne ismétlődhessenek meg a múltbéli szörnyűségek. Ehhez segítség az emlékmű.”

Dr. Erdő Péter,
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

„Őszinte örömmel gratulálok. Az alkotás esztétikai szempontból tökéletes összhangban áll lényegi eszmeiségével.”

Kiszely Gábor,
a Terror Háza Múzeum egykori szakmai igazgatója

„Egyetértek azzal, hogy minden ártatlan áldozatra emlékeznünk kell, hiszen az emlékezés nem csak kegyeleti kötelesség, hanem egyben emlékeztetés is és okulás arra, hogy ne ismétlődhessenek meg a múltbéli szörnyűségek. Munkájukhoz sok sikert kívánok.”

Dr. Feldmájer Péter,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke

„Fairplay: Magyarországon épül a kommunizmus áldozatainak első emlékműve. Weimartól Vlagyivosztokig van még mit tenni!”

Bunte,
2006. november 30.